FAQs Complain Problems

प्रतिवेदन

शिर्षक आर्थिक वर्ष प्रकाशन मिति दस्तावेज प्रकार
श्रावण महिना देखि चैत्र महिना सम्मको चालु खर्च प्रतिबेदन ७९-८० 05/03/2023 - 12:56 PDF icon श्रावण महिना देखि चैत्र महिना सम्मकोचालु तर्फको मासिक खर्च विवरण_0001.pdf मासिक प्रगति प्रतिवेदन
श्रावण महिना देखि चैत्र महिना सम्मको मासिक पुजगत खर्च प्रतिबेदन ७९-८० 05/03/2023 - 13:02 PDF icon श्रावण महिना देखि चैत्र महिना सम्मको मासिक पुजिगत खर्च विवरण_0001.pdf मासिक प्रगति प्रतिवेदन
कनकासुन्दरी गाउँपालिकाको बैशाख महिनाको प्रगति विवरण ७९-८० 05/28/2023 - 12:45 PDF icon २०८० बैशाख महिनाको खर्चको फाँटवारी.pdf मासिक प्रगति प्रतिवेदन
कनकासुन्दरी गाउँपालिकाको जेष्ठ महिनाको प्रगति प्रतिबेदन ७९-८० 06/22/2023 - 12:05 PDF icon मासिक प्रगति प्रतिबेदन 2079 जेष्ठ महिना.pdf मासिक प्रगति प्रतिवेदन
कनकासुन्दरी गाउँपालिकाको असार महिनाको मासिक प्रतिवेदन पुजिगत ८०/८१ 07/19/2023 - 11:28 PDF icon असार महिनाको प्रतिबेदन पुजिगत_0001.pdf मासिक प्रगति प्रतिवेदन
कनकासुन्दरी गाउँपालिकाको असार महिनाको मासिक प्रतिबेदन चालु ८०/८१ 07/19/2023 - 11:31 PDF icon असार महिनाको प्रतिबेदन चाल_0001.pdf मासिक प्रगति प्रतिवेदन
आ.व २०८०/०८१ को श्रावण देखी असोज सम्मको मासिक प्रगति प्रतिबेदन ८०/८१ 11/07/2023 - 14:32 PDF icon आ व २०८०।०८१ श्रावण देखी असोज सम्मको खर्च प्रतिबेदन_0001.pdf मासिक प्रगति प्रतिवेदन
आ.व २०८०।०८१ को कार्तिक महिनाको खर्च प्रगति प्रतिबेदन ८०/८१ 01/04/2024 - 13:58 PDF icon आ व २०८०।०८१ कार्तिक महिनाको प्रतिबेदन_0001.pdf मासिक प्रगति प्रतिवेदन
आ.व २०८०।०८१ को मंसिर महिनाको खर्च प्रगति प्रतिबेदन ८०/८१ 01/04/2024 - 13:59 PDF icon आ व २०८०।०८१ मंसिर महिनाको प्रतिबेदन_0001.pdf मासिक प्रगति प्रतिवेदन
आ.व २०८०।०८१ को पौष महिनाको मासिक खर्च प्रगति प्रतिबेदन ८०/८१ 02/27/2024 - 13:04 PDF icon आ व २०८०।०८१ पौष महिनाको मासिक प्रगती प्रतिबेदन.pdf मासिक प्रगति प्रतिवेदन

Pages