FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
कनकसुन्दरी गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन २०८० ८०/८१ 01/07/2024 - 09:34 PDF icon आर्थिक_ऐन कनकासुन्दरी गाउँपालिका २०८०.pdf
स्थानिय हाट बजार व्यवस्थापन तथा सन्चालन कार्यविधी, २०८० ७९-८० 06/21/2023 - 14:58 PDF icon स्थानिय हाट बजार सन्चालन निर्देशिका २०८०.pdf
सन्चित कोषको आन्तरिक लेखा परिक्षण सम्बन्धि कार्यविधी, २०८० ७९-८० 06/21/2023 - 14:13 PDF icon आन्तरिक लेखा परिक्षण संन्चालन कार्यविधि २०८०.pdf
कृषि विकास कार्यक्रम कार्यन्वयन निर्देशिका, २०८० ७९-८० 06/21/2023 - 14:07 PDF icon कृषि विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिका २०८०.pdf
फलफुल नर्शरी स्थापना संन्चालन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका, २०८० ७९-८० 06/21/2023 - 14:00 PDF icon नर्सरी स्थापना संचालन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका २०८०.pdf
कनकासुन्दरी गाउँपालिकाक कृषि व्यवसायीक प्रर्वद्धन निती, २०८० ७९-८० 06/21/2023 - 13:46 PDF icon कृषि व्यवसाय प्रवर्द्बन एन २०८०.pdf
पदाधिकारी तथा कार्मचारी आचारसंहिता, २०८० ७९-८० 06/21/2023 - 13:35 PDF icon पदाधिकारी एवं कर्मचारी आचारसंहिता २०८०.pdf
मर्मत सम्भार कोष सन्चालन कार्यविधी, २०८० ७९-८० 06/21/2023 - 13:29 PDF icon मर्मत सम्हार कोष सन्चालन कार्यविधि २०८०.pdf
आन्तरीक नियन्त्रण प्रणाली, २०८० ७९-८० 06/21/2023 - 13:24 PDF icon आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली २०८०.pdf
दिगो विकासका लक्ष्यहरु स्थानियकरण सम्बन्धी निती, २०८० ७९-८० 06/21/2023 - 13:22 PDF icon दिगो विकास लक्ष्यहरु स्थानीयकरण गरेको नीति २०८०.pdf

Pages