FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

अन्तिम भुक्तानी हुने सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सूचना ।

उपस्थिति हुने सम्बन्धि सूचना

अनुदान तथा सहायता रकम निकासा एवम कार्यक्रम कार्यन्वयन कार्यविधि,२०८१ सार्बजनिकिकरण सम्बन्धमा ।

उपस्थिति हुने सम्बन्धमा ( विषयगत शाखा, वडा कार्यालय सबै )

पि. पि. आर. खोप संचालन हुने सम्बन्धि सूचना ।

योजना तथा कार्यक्रम पेश गर्ने सम्बन्धमा विकास साझेदार संस्थाहरु सबै

भ्याक्सिनेटर नियुक्ति सम्बन्धमा ।

बोलपत्र आवह्वानको सूचना ।

निशुल्क टोल फ्री नम्बर (१८१०५००००२८) सन्चालन सम्बन्धि सूचना ।

तरकारीको विउ माग सम्बन्धि सूचना ।

बैठकमा उपस्थिति हुने सम्बन्धमा ( गै.स.स सबै )

दरभाउ स्वीकृत गरिएको सम्बन्धि सूचना ।

राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमको लागि प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धमा ।

सहिद वा वेपत्ता तथा घाइते अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको कागजात पेश गर्ने सम्बन्धमा ।

शिलबन्दि दरभाउ काेटेशन अाव्हानकाे सुचना ।

फलफुल खेति प्रबर्द्धन कार्यक्रम संचालन सम्बन्धमा ।

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना सम्बन्धमा ।

गाउँसभामा उपस्थिती भइ दिने सम्बन्धमा ।( वडाध्यक्ष , कार्यपालिका सदस्य र गाउँसभा सदस्य सबै )

आ.व २०८०।०८१ को प्रथम चौमासिम समिक्षा तथा सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम हुने सम्बन्धमा ।

बाेलपत्र अाबह्वान सम्बन्धि सुचना ।

घर पालुवा कुकुरको लागी रेविज विरुद्धको खोप लगाउने सम्बन्धि सूचाना ।

अपिल सम्बन्धमा

विद्यालयको लेखा परिक्षक सुचिकृत हुने सम्बन्धि सूचना ।

शिलबन्दी कोटेशन पेश गर्ने सम्बन्धमा ।

सवारी साधन खरिदका लागी दरभाउ कोटेशन उपलब्त्र गराउने सम्बन्धि सूचना ।

कनकासुन्दरी गाउँपालिका भित्रका नदि तथा खोलाहरुमा प्रारम्भिक वातावरणीय अध्यायन (IEE) हुने सम्बन्धि सूचना।

आ.व २०७९।०८० को सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रममा उपस्थिति हुने सम्बन्धमा । ( सरोकारवालाहरु सबै )

बार्षिक समिक्षा सम्बन्धमा ।

सुचिकृत हुने वारे पेट्रोलिय पदार्थ बिक्रेता सबै

सुचिकृत हुने वारे कार्यालय सामन सप्लायर्स सबै

कनकासुन्दरी गाउँपालिकाको आ.व २०८०।०८१ मा सन्चालन हुने बार्षिक आयोजान/कार्यक्रमहरु

कनकासुन्दरी गाउँपालिकको कार्यपालिबाट स्वीकृत निति तथा कार्यविधिहरु सार्वजनिकीकरण सम्बन्धी सूचना ।

अन्तिम चौमासिक तलबी माग फारम पेश गर्ने सम्बन्धमा ।

११ ‌‌‍औ गरिमामय गाउँसभामा उपस्थति भइ दिने सम्बन्धमा । (वडाध्यक्ष सबै,कार्यपालिका सदस्य सबै र गाउँसभा सदस्य सबै)

रोष्टरमा सूचिकृत हुने सम्बन्धि सूचना

पशुहरुकाे लागि कृतिम गर्भाधान हुने सम्बन्धि अत्यन्तै जरुरि सुचना ।

सहकारि सस्थाकाे सन्चालक समितिमा नरहने सम्बन्धि सुचना ।

Invitation re-bid bailey bridge at kanakasundari 8 kotghar jumal

शिलबन्दि दरभाउ पत्र अाबह्वान गरिएको सुचना ।

व्यक्तिगत श्रम स्वीकृत तथा पुन श्रम स्वीकृतिको लागी अनलाईन आबेदनको कार्य सम्बन्धि सूचना ।

योजना छनौट गरि जानकारी पठाउने सम्बन्धमा

भुक्तानी लिन आउने सम्बन्धि जरुरी सूचना ।

बोल पत्र स्वीकृत आशय पत्रको सूचना ।

अपाङ्गता परिचय पत्र वितरण घुम्ती शिविर बस्ने सम्बन्धि सूचना ।

छोटो सूची प्रकाशन गरिएको बारे

जग्गा प्राप्तिका लागी सूचना प्रकाशन गरिएको बारे ।

कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धि सूचना

किसान सुचिकरण सहजकर्ता छनौट गर्ने सम्बन्धि सुचना

जानकारी सम्बन्धमा ।

बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रम अन्तर्गत पोषण सुधारको लागि विपन्न महिला सहकारी वा समुहमा आय आर्जनको अनुदान कार्यक्रमको लागी प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धि १५ दने सूचना

प्याजको विउ मागका लागी प्रस्ताव आव्हानको सुचना

नयाँ आलु पकेट खेती विस्तार कार्यक्रमको लागी समुह/फर्म छनाौट सम्बन्धमा ।

भुमिहिन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको लागी दोसो पटक निबेदन संकलन गर्ने सम्बन्धि सूचना ।

बेरोजगार व्यक्ति सूचिकृत हुने सम्बन्धि अत्यन्तै जरुरी सूचना ।

पशु सेवा कार्यालय जुम्लाको भेडा तथा रेन्बो ट्राउट माछा पालक किसानहरुको लागी अनुदान सम्बन्धि सूचना ।

स्याउ । सिमि। आलु । पकेट खेती निरन्तरता कार्यक्रम सम्बन्धि सूचना

SUSWA को संक्षिप्त सुचि प्रकाशन सम्बान्धि सूचना

घर पालुवा कुकरलाई रेविज खोप सम्बन्धि सूचना ।

SUSWA परियोजनाको लागी कर्मचारी आवश्यक्ता सम्बन्धि सूचना ।

निलोथुतो र चुना मागको लागी प्रस्ताव आवह्ववान सम्बन्धि सूचना ।

क्षेतिपुर्ति सम्बन्धमा ( कृषि विकास शाखाको सूचना )

रोजगार सहायक पदको अन्तिम नतिजा सम्बन्धि सूचना ।

SUSWA को प्राविधिक सहजकर्ताको अन्तिम नतिजा सम्बन्धि सूचना ।

SuSWA वास संयोजक र प्राविधिक सहजकर्ता को लिखित तथा अन्तरबार्ता परिक्षाको सूचना

रोजगार सहायकको छोटो सूची प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा

बालविकास संयोजक करार पदपुर्ति गर्ने सम्बन्धमा ।

कृषि पकेट कार्यक्रम संञ्चालन सम्बन्धि सूचना ।

वास संयोजक र प्राविधिक सहजकर्ता SHORT-LIST मा छनौट भएको सूचना

युवा नवप्रवर्तनात्मक विचार प्रदर्शनी तथा प्रस्तुतिकरण कार्यक्रम सम्बन्धमा ।

विद्यालयको लेखा परिक्षक सुचिकृत हुने सम्बन्धमा ।

सेवा करारमा जनशक्ति पदपुर्ति गर्ने सम्बन्धि सूचना

सिलबन्दी दरभाउ पत्र रद्द गरिएको सम्बन्धमा ।

सिलबन्दी दर भाउ पत्र पेश गर्ने सम्बन्धमा

प्रेस विज्ञप्ति सम्बन्धमा।

SwSWA परियोजनाको लागी सेवा करारमा जनशक्ति पदपुर्ति सम्बन्धि सूचना । ( दोस्रो पटक प्रकाशित )

SwSWA परियोजनाको लागी कर्मचारीहरुको अन्तिम नतिजाको सूचना ।

SwSWA परियोजनाको लागी कर्मचारीहरुको SHORT-LIST सम्बन्धि सूचना ।

सेवा करारमा पदपुर्ति सम्बन्धि सूचना ।

रोजगार सहायक करारमा पूर्ति गर्ने सम्बन्धमा ।

दरभाउ सम्बन्धि कोटेशनपत्र मागको सुचना

व्यवसाय दर्ता गर्न आउने सम्बन्धि सूचना ।(कनकासुन्दरी गाउँपालिका भित्रका व्यवसायीहरु)

कोल्ड स्टोरका लागी नि:शुल्क जग्गा उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना ( वडा नं ४ देखी ८ सम्म )

२०७९/०३/२१ गते प्रमाणिकरण ऐनहरु सार्वजनिक गरिएको सूचना ।

सेवा करारमा जनशक्ति पद पुर्ति गर्ने सम्बन्धि सूचना ।

२०७९/०५/१२ गते प्रमाणिकरण भएका निति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको सूचना ।

२०७९/०२/१७ गते प्रमाणिकरण ऐनहरु प्रकाशन गरिएको सूचना ।

विद्यालय सञ्चालन सम्बन्धि सूचना ।

गोठिज्युला बजारमा संञ्चालन हुने जात्रा अविधिभर मदिरा सेवन सम्बन्धि सूचना ।

आर्थिक बर्ष २०७९।०८० को निति तथा कार्यक्रम

श्री पाण्डवगुफा माध्यामिक विद्यालयका लागी आवश्यक सामान खरिद सम्बन्धि दोस्रो पटक सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्रवानको सूचना

कनकासुन्दरी माध्यामिक विद्यालयका लागी आवश्यक सामान खरिद सम्बन्धि दोस्रो पटक सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्रवानको सूचना

नेपाल राष्ट्रिय माध्यामिक विद्यालयका लागी आवश्यक सामान खरिद सम्बन्धि दोस्रो पटक सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्रवानको सूचना

२०७९।०८० को बजेट

प्रेश विज्ञप्ती

उपस्थित भईदिने बारे

२०७८।०७९ को तेस्रो किस्ताको माग फाराम पेश गर्ने सम्बन्धमा ।

श्री पाण्डवगुफा माध्यामिक विद्यालयका लागि आवश्यक सामान खरिद सम्बन्धि सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्रवानको सूचना

श्री पाण्डबगुफा माध्यामिक विद्यालयक लागि आवश्यक सामान खरिद सम्बन्धि सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्रवानको सूचना

श्री कनकासुन्दरी माध्यामिक विद्यालयका लागि आवश्यक सामान खरिद सम्बन्धि सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्रवानको सुचना

श्री कनकासुन्दरी माध्यामिक विद्यालयका लागि आवश्यक सामान खरिद सम्बन्धि सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्रवानको सुचना

श्री नेपाल राष्ट्रिय माध्यामिक विद्यालयका लागी आवश्यक सामान खरिद सम्बन्धि सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्ववानको सुचना

श्री नेपाल राष्ट्रिय माध्यामिक विद्यालयका लागी आवश्यक सामान खरिद सम्बन्धि सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्रवानको सुचना

आ. ब. २०७९।८० को बार्षिक नीति तथा कार्यक्रम बनाई पेश गर्नु हुन गैर सरकारी संघ संस्था ।

आ ब २०७९।८० को बार्षिक नीति कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमाको लागी सुझाव उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सुचना

आ. ब. २०७९।०८० को बार्षिक नीति तथा कार्यक्रम बनाई पेश गर्नु हुन वडा कार्यलयहरु सबै

आ .ब. २०७९।०८० को बार्षिक नीति तथा कार्यक्रम बनाई पेश गर्नु हुन बिषयगत शाखाहरु सबै

कृषि सामाग्री माग सम्बन्धि

पशुपन्छी उपचारको लागी शिविर संञ्चालन हुने सम्बन्धि सूचना ।

विद्यालयको लेखा परिक्षक सुचिकृत हुने सम्बन्धमा ।

योजना छनौट गरी पठाउने सम्बन्धमा ।

कैचि कागीँयो वितरण कार्यक्रम संचालनका लागि प्रस्ताव आवह्रानको सुचना

मिति २०७८/११/२० गते बसेको सम्मानित आठौँ गाउँसभाको निर्णयहरु ।

ओखर खेती विस्तार कार्यक्रमको लागी समुह फर्म छनौट सम्बन्धमा ।

नयाँ स्याउ सिमि आलु पकेट खेती विस्तार कार्यक्रमको लागी समुह फर्म छनौट विस्तार सम्बन्धमा

बेरोजगार व्यत्तिको सूची दर्ताका लागी निबेदन लिने सम्बन्धमा ।

आठौ गाउँ सभामा उपस्थित भई दिने सबन्धमा ( वडाध्यक्ष ज्यूहरु सबै, कार्यपालिका सदस्यज्यूहरु सबै र गाउँसभा सदस्यज्यूहरु सबै)

८ ‌औ गाउँसभामा उपस्थित भई दिने सम्बन्धमा

सूचना अधिकारी तोकिएको सम्बन्धमा ।

कृर्षिका लाग प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना ।

सिल्पोलिन पलास्टिक पाल मागको सूचना ।

बोल पत्र स्वीकृत गर्ने आसयको सूचना ।

हाजिर उतार पठाउनेे सम्बन्धमा ( वडा कार्यालयहरु, स्वास्थ्यचौकीहरु ,सामुदायीक स्वास्थ्य इकाईहरु र पशु सेवा केन्द्र सबै )

कोभिड -१९ को महामारीबाट प्रभावित अति विपन्न परिवारलाई नगद हस्तान्त्रण सम्बन्धि सूचना ।

अावश्यक सहयाेग गरि दिने सम्बन्धमा ( वडा कार्यालय सबै )

जिन्सि मौजातको बार्षिक विवरण पठाउने सम्बन्धमा (वडा कार्यालय र विद्यालय सबै )

उपस्थित भइ दिने सम्बन्धमा ( कार्यपालिका सदस्य सबै )।

उपस्थित भइ दिने सम्बन्धमा ( कार्यपालिका सदस्य सबै )।

हाजिर उतार पठाउने सम्बन्धमा(वडा कार्यालय, स्वास्थ्ययचौकी, सामूदायिक स्वास्थ्यय केन्द्र र पशु सेवा केन्द्र सबै) ।

आ.व ०७८/०८९ को प्रथम चौमासिकको माग फारम पेश गर्ने सम्बन्धमा ( विद्यालय सबै)

२०७८/०५/२८ गते सम्मको कोभिड-१९ को रिपोर्ट

वार्षिका समिक्षामा सहभागी भइ दने सम्बन्धमा ( स्वास्थ्य चौकी सबै )

बाल दिवस मनाउने सम्बन्धमा

जानकारी सम्बन्धमा ।

सार्वजनिक सुनुवाई हुने सम्बन्धि सूचना (जानकारी गाराउने वडा कार्यालय सबै )

सूचि दर्ता सम्बन्धि सूचना ।

सूचि दर्ता निबेदन ढाँचा

सम्मत्ति विवरण बुझाउने सम्बन्धि सूचना ।

कनकासु्न्दरी गाउपालिकाको आ.व २०७८/०८९ को वार्षिक योजना तथा कार्यक्रमहरु

२०७८/०३/१३ देखि २०७८/०३/२५ सम्मको कोभिड-१९ रिपोर्ट

सातौ गरिमाय गाउँसभामा उपस्थित हुने सम्बन्धमा ( गाउँसभा सदस्य सबै ))

घट्ना दर्ता अभियान सम्बन्धि अत्यन्तै जरुरी सूचना ।

कृषक महानुभावहरुको लाग अत्यन्तै जरुरी सूचना ।

हाजिर उतार पठाउने सम्बन्धमा(वडा कार्यालय, स्वास्थ्ययचौकी, सामूदायिक स्वास्थ्यय केन्द्र र पशु सेवा केन्द्र सबै) ।

उपस्थिति हुने सम्बन्धमा । (वडाध्यक्ष, कार्यपालिका सदस्य र गाउँसभा सदस्य सबै )

सूचना ! सूचना !! सूचना !!!

बाख्रापालनको लागी कृषक समुह छनोट सम्बन्धि सूचना ।

भेडापालनको लागी कृषक समुह छनोट सम्बन्धि सूचना ।

रकम भुक्तानी सम्बन्धमा (सरोकारवाला सबै) ।

रोष्टर/विज्ञ सूचिकृत गर्ने सम्बन्धमा (सम्बन्धित शिक्षक सबै)

राय सल्लाह तथा सुझाव उपलब्ध गराइ दिने सम्बन्धमा ।

सामाजिक सुरक्षा भत्ता लाभग्राहीको बैङ्क खाता सम्बन्धमा (वडा कार्यालय सबै)

आ.व ०७८/०८९ को कार्यक्रम बनाई पेश गर्ने सम्बन्धमा (गैर सरकारी संघ संस्थाहरु)

श्री गगन बहादुर बडुवाल प्रति धन्यबाद ज्ञापन सम्बन्धमा ।

निर्णय कार्यन्वयन गर्ने सम्बन्धमा ( वडा कार्यालय सबै )

गाउँपालिकाको WASH Plan

श्री उत्तम कुमार भण्डारी प्रति धन्यबाद ज्ञापन सम्बन्धमा

२०७८/०२/२३ गते सम्मको कनकासुन्दरी गाउँपालिकाको कोभिड-१९ रिपोर्ट

आ.व ०७८/०८९ को कार्यक्रम बनाई पेश गर्ने सम्बन्धमा (वडा कार्यालय र विषयगत शाखा सबै)

उपस्थित भइ दिने बारे ।

गाउँपालिका वडा कार्यालय र गाउँपालिका अन्तर्गतका शाखा कार्यालय बन्न हुने सम्बन्धि सूचना ।

मिति २०७८/१/२८ गते कनकासुन्दरी गाउँपालिकामा कोभिड-१९ को एन्टिजिन परिक्षण गरिएको रिपोर्ट

राजपत्रमा प्रकाशित गरि सार्बजनिकरण गरिएको सूचना ।

आर्थिक प्रस्ताव पेश गर्ने गर्ने सम्बन्धमा । (एम्बुलेन्स)

कोभिड-१९ को एन्टिजिन परिक्षणको लागी सव संकलन सम्बन्धमा ।

कोभिड-१९ दुर्त प्रतिकार्य टोलि गठन सम्बन्धमा ।

गाउँ विपद व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीहरुको नामावली

गुनासो सुन्ने अधिकारी तोकिएको सम्बन्धमा ।

दरखास्त आवह्वान सम्बन्धि सूचना ।

जानकारी सम्बन्धमा गाउँपालिका अन्तर्गत रहेका (स्वास्थ्यचौकी र सामुदायीक क्लीनिक) सबै

बेरोजगार व्यक्ति छनौट गरी योजना कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा ।

विपद ब्यवस्थापन समितिको बैठकमा उपस्थित भइ दिन हुन (समितिका सदस्य सबै)

कृषि सहकारी/समुह/व्यक्तिको फर्म छनौट सम्बन्धि सूचना ।

कोभिड-१९ को फोकल Person तोकिएको सम्बन्धमा ।

क्यटलग सपिङ्ग विधिबाट एम्बुलेन्स खरिद सम्बन्धि सुचना

भेडा पकेट वडा नं (१ र ७ ) र बाख्रा पकेट वडा नं (६) को लागी प्रस्ताव आवह्ववानको सूचना ।

फर्म छनौट सम्बन्धि सूचना ।

गाउँपालिका अन्तर्गत संञ्चालन हुने कोभिड-१९ को खोप संञ्चालन केन्द्रको विवरण

गाउँपालिका स्तरिय खोप समन्वय समिति विवरण

सामाजिक सुरक्षा लाभग्राहीहरुको बैङ्क खाता सम्बन्धि सुचना ।

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

योजना सम्झौता गर्न पठाउने सम्बन्धि सुचाना (वडा अध्यक्ष र वडा सचिव सबै )

आगामी आ.व २०७८/०७९ को लागी बेरोजगार ब्यक्ति सुचिकरण हुने सम्बन्धि सुचना ।

वि.व्य.स गठन गर्ने सम्बन्धि सुचना ( विद्यालय सबै )

रेविज खोप संञ्चालन हुने सम्बन्धि सूचना ।

करार सेवामा पदपुर्ति गर्ने सम्बन्धि सुचना । (तेस्रो पटक)

अ.न.मि बैकल्पिक उम्मेद्धारलाई जानकारी सम्बन्धमा

प्रारम्भिक वातावरणिय परीक्षण (IEE) गर्नको लागी सूचिकृत हुने सम्बन्धि सूचना ।

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

करार सेवामा पदपुर्ति गर्ने सम्बन्धि सुचना ।

आ.व ०७७/०७८ मा खरिद कार्यमा सुचिकृत हुने सम्बन्धि सम्बन्धि सूचना

स्थानिय अनुकुलन कार्य योजना निर्माणको लागी सुचिकृत हुने सम्बन्धि सूचना ।

Invitation For Sealed Quotation

उद्यम विकास सहजकर्ताको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धि सूचना ।

अन्तरवार्ता हुने सम्बन्धि सूचना ।

Invitation for Bids Kankasundari Rural Municipality

सेवा करारमा पदपुर्ति सम्बन्धि सूचना ।

अन्तरवार्ता स्थगित गरिएको सुचना

विवरण उपलब्ध गरि दिने सम्बन्धमा (कनकासुन्दरी गाउँपालिका सम्पूर्ण हकारी संथा लि ।)

दरखास्त फारम स्वीकृत गरिएको सम्बन्धमा ।

घट्ना दर्ता डिजिटाइजेसन गर्नका लागी सेवा खरिद सम्बन्धि सुचना

लिखित परिक्षा हुने सम्बन्धि सुचना ।

लिखित परिक्षको नतिजा प्रकाशन गरिएको सुचना ।

लिखित परिक्षा हुने सम्बन्धि सुचना ।

करार सेवाको लागी दरखास्त आबह्वान गरिएको सुचना ।

पशुपन्छी पालक कृषकहरुको लागी सुचिकृत हुने सम्बन्धि सुचना ।

यस गाउँपालिका अन्तर्गतका शैक्षिक संस्थाहरुको लेखापरिक्षकमा सूचीकृत हुने सम्बन्धि सुचना ।

सेवा करारमा पदपुर्ति सम्बन्धि सुचना

शिल हुने सम्बन्धी सुचना ।

सामाजिक सुरक्षा नविकरण गर्ने सम्बन्धी (वडा कार्यालय सबै कनकासुन्दरी गाउँपालिका)

कनकासुन्दरी गाउँपालिका ३ दिनको लागी शिल गर्ने सम्बन्धि सुचना ।

कृषकहरुको लागी अत्यन्त जरुरी सुचना

कार्यालयमा कर्मचारी उपस्थिती हुने सम्न्बन्धमा अत्यन्त जरुरी सुचना

COVID-19 महामारी रोगकाे लक डाउन सम्बन्धि सुचना ।

७० ‌‍‌औ प्रजातन्त्र दिवस मनाउने सम्बन्धि सुचना ( कनकासुन्सदरी गाउँपालिकाका सम्बन्धित सरोकारवाला सबैलाइ )

असिष्टेन्ट सव ईन्जिनियर पदकाे लिखित तथा मौखिक परिक्षा सम्बन्धि सुचना ।

पत्रचारमा सहयाोग गरि दिने सम्बन्धमा (वडा कार्यालय सबै ) कनकासुन्दरी गाउँपालिका

Invitation for Bids for Procurement of Fabricated Steel Parts for Trail Bridges Notice of Kankasundari Rural Municipality

जानकारी सम्बन्धमा

विवरण पठाइ दने बारेमा ( कनकासुन्दरी गाउँपालिकाकाे वडा कार्यालय सबै )

प्रधान मन्त्रि कृषि आधुनिकरणको बार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम सम्बन्धि सुचना ।

एम.आइ.एस अपरेटर र फिल्ड सहाय पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धि सचना ।

एम.आई.एस अपरेटर र फिल्ड सहायकको सिप परिक्षण तथा अन्तरबार्ता सम्बन्धी सुचना ।

आ.व २०७५/०७६ को सार्वजनिक सुनुवाई गर्ने सम्बन्धमा

योजना सम्पन्न गर्ने सम्बन्धमा ( तोकिएका विद्यालय सबै )

वडा स्तरिय याेजना संचालन गर्ने बारेमा ( ताेकिएका कर्मचारीहरु )

आ.व २०७६/०७७ को चौथाे गाउँसभाको बैठकमा उपस्थित हुेने बारेमा

निर्देशन सम्बनधमा कर्मचारी तथा पदाधिकारी कनकासुन्दरी गाउँपालिकाको सवै

आ.व २०७६/७७ बस्ति तथा वडा स्तरको योजना छनौटको जानकारी सम्बन्धमा

कनकासुन्दरी गाउँपालिका भित्र रहेका उपभोक्ता समितिहरुलाई अत्यन्त जरुरी सुचना

कनकासुन्दरी गाउँपालिका भित्र रहेका सम्पुर्ण विद्यालयहरुलाई अत्यन्त जरुरी सुचना !

तेस्रो गाउँसभा बैठकमा उपस्थित भइ दिने बारे कनकासुन्दरी गाउँपालिकाका (गाउँसभाका सदस्यहरु सबै)

सव -इन्जिनियर पदको विज्ञापन गरिएकाे सम्बन्धमा ।

Online MIS System सम्बन्धी ३ दिने अभिमुखिकरण तालिममा सहभागी हुने बारे वडा सचिव सवै ।

कनकासुन्दरी गाउँपालिकाका विधालयका कर्मचारीहरुलाइ सहभागि गराई दिने सम्बन्धमा

बेरुजु फर्छाैट तथा सामाजिक सुरक्षा भत्ता सम्बन्धित पेश्कि फर्छाैट बारे