FAQs Complain Problems

ताजा समाचार

सामाजिक सुरक्षा

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
कनकासुन्दरी गाउँपालकाको आ.व २०७९/०८० को तेस्रो त्रैमासिक सामाजिक सुरक्षा लाभग्रही विवरण ७९-८० Sunday, April 23, 2023 - 15:59 PDF icon आ व २०७९।८० तेस्रो त्रैमासिक सामाजिक सुरक्षा लाभग्राही विवरण.pdf
कनकासुन्दरी गाउँपालकाको आ.व २०७९/०८० को दोस्रो त्रैमासिक सामाजिक सुरक्षा लाभग्रही विवरण ७९-८० Sunday, April 23, 2023 - 15:57 PDF icon आ व २०७९।८० दोस्रो त्रैमासिक सामाजिक सुरक्षा लाभग्राही विवरण.pdf
कनकासुन्दरी गाउँपालकाको आ.व २०७९/०८० को पहिलो त्रैमासिक सामाजिक सुरक्षा लाभग्रही विवरण ७९-८० Sunday, April 23, 2023 - 15:55 PDF icon आ व २०७९।८० पहिलो त्रैमासिक सा सु विवरण.pdf
आ.व ०७७/०७८ को तेस्रो किस्ता सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त लाभग्राही ७७/७८ Saturday, July 3, 2021 - 14:29 PDF icon तेस्रो किस्ता लाभग्राही विवरण.pdf